Ambassadeurs

Ambassadeurs van Nunspeet Sportief en Gezond

De ambassadeurs van het sport- en preventieakkoord zijn professionals die zich verbonden hebben aan een thema binnen het akkoord. Denk daarbij aan:

 • Gezonde leefstijl
 • Terugdringen middelengebruik
 • Roken en alcohol
 • Mentale gezondheid (lekker in je vel)
 • Meedoen in sport en samenleving
 • Jeugd vaardig in beweging
 • Toekomstbestendige sportaanbieders
 • Ruimte voor sport en bewegen

Ambassadeurs delen hun kennis en ervaring en maken het akkoord bekend in hun netwerk.

Wat doet een ambassadeur onder andere?

 • Zij beoordelen de binnengekomen aanvragen
 • Zij nemen een aantal keer per jaar deel aan de kerngroep van Nunspeet Sportief en Gezond
 • Zij nemen een actieve rol in het bekendmaken van hun thema en stimuleren van aanvragen

Wie zijn de ambassadeurs?

Enkele ambassadeurs van het sport- en preventieakkoord vertellen graag waarom ze ambassadeur zijn en wat ze doen:

Ellen Drost

Leefstijlloket Nunspeet

Ik ben ambassadeur van de thema’s Actieve en Gezonde leefstijl en Gezonde Voeding en Gezond gewicht. Het effect van leefstijl op de gezondheid is groot. Voor mij is het nut van het akkoord dat je initiatieven kunt ontplooien die anders niet van grond kunnen komen.

Als ambassadeur kan ik hopelijk net dat beetje extra doen en meer mensen bereiken.

Wieteke van Wijhe

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Als gezondheidsdienst van (o.a.) gemeente Nunspeet draagt de GGD graag bij aan de doelen in het sport- en preventieakkoord omdat ze passen bij onze missie: “de GGD biedt actief ‘Een gezond houvast’ en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners.”

Arjan van Roon

Tactus Verslavingszorg

Ik ben ambassadeur geworden van Nunspeet Sportief en Gezond omdat ik mijn kennis wil inzetten om ervoor te zorgen dat de inwoners van Nunspeet de mogelijkheid aangeboden krijgen om gezondere keuzes te gaan maken. Gezond eten, bewegen en minderen of stoppen met roken en alcohol zijn, volgens mij, voorwaarde om te komen tot een gezond lijf en gezonde geest.

Stefan de Weerdt en Annemarie van Deelen

Sportbedrijf Nunspeet

Sport en bewegen is leuk en gezond, geeft mensen energie en positiviteit en zorgt voor (ver)binding met de omgeving. Sportbedrijf Nunspeet wil hieraan bijdragen en zoveel mogelijk inwoners hierin bereiken. De insteek van het Sport- en preventieakkoord Nunspeet is gericht op gezondheidswinst, die met sport en bewegen bereikt kan worden. Daarom zijn wij partner en dragen ons steentje bij in de ondersteuning en realisatie van projecten en activiteiten.

Eline Nagelholt

Gemeente Nunspeet

Als beleidsmedewerker sport zet ik mij in voor het stimuleren van een gezonde leefstijl voor alle inwoners in de gemeente Nunspeet. Door aan te sluiten bij het lokale Sport- en Preventieakkoord wil de gemeente, waar mogelijk, een bijdrage leveren aan de doelen beschreven in het akkoord.

Ellen Treurniet

Stichting Welzijn Nunspeet

‘Als sociaal werker zet ik mij in om ontmoeting, verbinding en meedoen in de samenleving te stimuleren. Het is belangrijk dat mensen lekker in hun vel zitten, blijven zitten en waar nodig ondersteuning krijgen als het even niet zo lekker gaat. Door mij als ambassadeur aan te sluiten bij het sport- en preventieakkoord wil ik namens Welzijn een bijdrage leveren aan de doelen van het akkoord, speciaal die doelen die met preventie te maken hebben, zoals Mentale gezondheid en Meedoen in sport en samenleving.’