Sport- en preventieakkoord

Wat is het sport- en preventieakkoord?

Een Sport- en Preventieakkoord van en voor iedereen!

Vrijwel alle gemeente hebben tussen 2019 en 2021 een Sportakkoord afgesloten waarin ze met organisaties uit sport, welzijn, zorg, onderwijs en ondernemers afspraken hebben  gemaakt om samen stappen te zetten naar een sportievere en actievere leefstijl van inwoners. Nunspeet liep voorop in Nederland door het sportakkoord te combineren met een Preventieakkoord. Een logische stap: sport en bewegen dragen onlosmakelijk bij gezondheidswinst én helpt bij je persoonlijke ontwikkeling. Door sport en bewegen zit je lekkerder in je vel, versterkt je weerbaarheid, groeit je zelfvertrouwen en daarmee nemen ook je kansen in de samenleving toe.  Het sport- en preventieakkoord is door 64 partners in de gemeente Nunspeet ondertekend.

Gemeente Nunspeet

De bijdrage

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hun eigen sportakkoorden ontwikkelen en die ook uitvoeren. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken lokale partijen afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken.

De maatregelen in dit sportakkoord laten ruimte voor lokale en/of sport specifieke invulling. Daarmee doet het akkoord recht aan de grote diversiteit binnen het sportdomein en de lokale context. De gemeente Nunspeet heeft dit akkoord gecombineerd met een preventieakkoord.

Goed om nog even expliciet stil te staan bij de rol van de gemeente. De gemeente is geen initiatiefnemer of eigenaar van dit akkoord. Dit akkoord is van en voor de gemeenschap, van iedereen die in de gemeente woont of werk. Samen zijn we eigenaar van de plannen en ook van de resultaten. De gemeente heeft wel een unieke rol en belangrijke bijdrage door het scheppen van randvoorwaarden om een gezonde en actieve leefstijl makkelijker te maken.

Sport- en preventieakkoord

TOTSTANDKOMING VAN
HET AKKOORD

Het Sport- en Preventieakkoord is tot stand gekomen dankzij de actieve bijdragen van tientallen inwoners, ondernemers en organisaties uit de sport, welzijn, gezondheid, zorg, politiek, gemeente, onderwijs en kinderopvang. Het is gericht op het bereiken van gezondheidswinst door middel van sport en bewegen. Het akkoord is daarin de eerste stap, maar zeker niet het eindstation. De bedoeling is dat we met de uitvoering van de plannen een beweging in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten op gang brengen. Het akkoord is er specifiek voor u, jou en mij.

Het Sport- en Preventieakkoord is door 64 partners ondertekend.

Bent u enthousiast geworden en wilt u ook graag aansluiten?

Partner worden

Voor wie is het akkoord bedoeld en wat kan het voor mij betekenen?

Het akkoord is bedoeld voor iedereen in de gemeente Nunspeet. Sportclubs, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven en inwoners van de gemeente Nunspeet kunnen meedoen.

Je kan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld ambassadeur of partner te worden van het akkoord. Of je kan een plan indienen waarmee je Nunspeet Sportiever en Gezonder maakt. Aan wat voor soort plan je dan kan denken? Dit kan een plan zijn voor sportleden of cliënten, maar ook plannen voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, jongeren of ouderen. Maar denk ook aan plannen die kunnen helpen op het gebied van het voorkomen van gezondheidsproblemen, zoals alcohol- en rookverslaving.

Heb jij een goed idee om Nunspeet sportiever en gezonder te maken? Met jou idee kun je daadwerkelijk het verschil maken. Dien nu je aanvraag is. Dan krijg je zo snel mogelijk bericht of jouw aanvraag goedgekeurd wordt. Zo kun jij aan de slag om jouw plan werkelijkheid te laten worden!