De nieuwe data zijn bekend!

Als je een plan gaat indienen, hou dan rekening met de volgende data:

Deadline indienen plan (17.00 uur)
• Vrijdag 3 maart 2023
• Vrijdag 19 mei 2023
• Vrijdag 8 september 2023
• Vrijdag 3 november 2023

Nadat je je plan bij ons hebt ingediend gaat de kerngroep het plan beoordelen. De kerngroep komt bijeen op:

• Donderdag 23 maart 2023
• Maandag 12 juni 2023
• Donderdag 28 september 2023
• Maandag 27 november 2023

Let op! Een groot plan (vanaf ca. € 1500,–) wordt beoordeeld tijdens de kerngroep bijeenkomst.

Een klein plan (tot ca. € 1500,–) wordt op ieder moment in het jaar beoordeeld.

Kijk op www.nunspeetsportiefengezond.nl/hoe-werkt-het/ voor meer informatie over het indienen van je plan!