Terugblik op de feestelijke aftrap van het vernieuwde Sport- en Preventieakkoord 2023-2026

Vernieuwd Sport- en Preventieakkoord 2023-2026

25 september jl. stond in het teken van de feestelijke aftrap van het vernieuwde Sport- en Preventieakkoord 2023-2026.

De avond, onder leiding van Wilco Huisman, begon met een ondertekening van het akkoord door Wethouder van de Bunte, Wethouder Elskamp en de vertegenwoordiging van diverse aanwezige organisaties. Het vernieuwde akkoord is tot stand gekomen dankzijn de bijdragen van inwoners, ondernemers en organisaties vanuit o.a. sport, welzijn, onderwijs en gezondheid in de gemeente Nunspeet.

Na de ondertekening werden twee succesverhalen gedeeld. Jorn ten Have van Watersportvereniging Veluwe meer vertelde meer over de renovatie van het startschip de Titia. Met deze renovatie is het weer mogelijk voor de verenigingen om wedstrijden te organiseren op het Veluwemeer nabij Nunspeet. Ook Femmy Borsboom vertelde meer over de succesvolle bridgeproeverij, die twee keer is georganiseerd. Ruim 20 deelnemers beginnen hierdoor aan de beginnerscursus bridge. Een fantastisch mooi resultaat.

Na de succesverhalen kon er kennis worden gemaakt met twee activiteiten. Buiten kon actief kennis gemaakt worden met het sport- en speluitleenmateriaal en binnen werd een mini ‘proeverij’ bridge georganiseerd. Over beide activiteiten werd vol lof gesproken. Tot slot heeft Stichting Verborgen Armoede Nunspeet ‘op de zeepkist’ verteld over de twee initiatieven waarvoor zij een bijdrage hebben ontvangen. Zowel de kookboeken in de kerstpakketten en de buurtkasten waren / zijn een groot succes in de Nunspeetse samenleving.

 

Vervolg

Met het herijkte akkoord kan Nunspeet Sportief en Gezond weer mooie plannen ondersteunen tot en met 2026.

De volgende thema’s staan hierbij centraal:
– Gezonde leefstijl

– Terugdringen middelengebruik

– Mentale gezondheid (lekker in je vel)

– Meedoen in sport en samenleving

– Jeugd vaardig in beweging

– Toekomstbestendige sportaanbieders

– Ruimte voor sport en bewegen

Heb jij een idee om binnen deze zeven thema’s een bijdrage te leveren aan een sportiever en gezonder leven in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten? Dien dan je plan in of neem contact met ons op via de website.

Benieuwd naar het vernieuwde akkoord? Kijk dan even onder de downloads om deze door te lezen.